Spiritueel Ondernemer

De basis essentie van leiderschap is invloed.

En het beinvloeden van mensen, brengt een zekere mate van verantwoordelijkheid met zich mee.

“Mensen weten intuitief, dat als iemand beweert een leider te zijn of een positie heeft in een leidinggevende functie, dat dit niet automatisch betekent dat die iemand dan ook echt een leider is.

Mensen zijn op zoek naar leiders die ze kunnen vertrouwen.

En de uitdaging voor leiders van vandaag is het realiseren van het verschil tussen de laatste rages van leiderschap en de tijdloze waarheden.

Daarom kan ik leiders en leidinggevenden adviseren om naast hun Management studies ook een studie te maken van de Veda’s, de Dharma, de Tao, Scientology en enige Boeddhistische werken om een vollediger plaatje te krijgen van de Power of true Leadership.

Leiderschap neemt ambitie, passie en een vooruitziende blik. Maar het neemt ook onderzoek en een zekere bereidheid om ook van anderen en onze natuur te leren.